headerphoto

 

Last van paniekaanvallen?

Door blijven lopen met paniek terwijl er ook wat aan gedaan kan worden?

Zoek professionele hulp en ga naar een psycholoog!

Psycholoog Nederland

Psycholoog Amsterdam - Psycholoog Almere - Psycholoog Bussum - Psycholoog Den Haag - Psycholoog Den Helder - Psycholoog Doorwerth - Psycholoog Haarlem - Psycholoog Texel - Psycholoog Uithoorn - Psycholoog Utrecht - Psycholoog Nijmegen

 

 

Wat is een Paniekstoornis?

Er is dan sprake van angst, zonder dat daar een directe aanleiding voor is. De angst is dan niet langer functioneel. Bij een paniekaanval is dat het geval. Op een vaak onverwachts moment komt er een hevige angst opzetten, waardoor je in paniek kan raken. De sensaties die je voelt zijn vreemd, gezien de doodgewone situatie waar je je op dat moment in bevindt. Hartkloppingen, hyperventilatie, verhoogde hartslag, transpireren en trillen zijn daar voorbeelden van. Je kunt het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat in je lichaam, dat je misschien wel gek wordt of een hartaanval krijgt. Door deze gedachtes neemt de angst alleen maar toe, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht kan komen.

De situaties waarin deze paniekaanvallen zich voordoen kunnen varieren, maar het zijn vaak wel dezelfde soort situaties. Veelal zijn dat plaatsen waaruit ontsnappen moeilijk is, zoals een druk cafe, een lift, het openbaar vervoer of een winkelcentrum.

 

 

Je spreekt van een paniekaanval als deze zeer plotseling op komt zetten en binnen 10 minuten een piek bereikt. Er moet sprake zijn van minstens vier van de onderstaande symptomen:

 • Hartkloppingen

 • Gevoel van ademnood of verstikking

 • Hevig transpireren

 • Duizeligheid

 • Trillen/beven

 • Misselijkheid

 • Buikpijn

 • Futloosheid

 • Depersonalisatie (geen contact meer met zichzelf)/ onwezenlijk gevoel

 • Tintelingen in armen en voeten, verdoofd gevoel

 • De angst voor een hartaanval of angst om te stikken

 • Angst om te sterven

 • Angst om de controle te verliezen of gek te worden

Er zijn veel mensen die wel eens een paniekaanval hebben. In sommige gevallen kan het echter zijn dat de paniekaanvallen je leven gaan beheersen; je maakt je veel zorgen over het krijgen van een nieuwe paniekaanval en je maakt je zorgen over wat er zou kunnen gebeuren als je weer een paniekaanval zou krijgen. In dat geval is er sprake van een paniekstoornis.

Hoe een paniekstoornis precies ontstaat, is onbekend. Wel is bekend dat het meestal begint op een leeftijd tussen de 25 en 35 en dat vrouwen er meer last van hebben dan mannen.

Een paniekaanval bestaat uit drie componenten. Tijdens een paniekaanval voel je iets (bijvoorbeeld hartkloppingen, duizeligheid, trillen, benauwdheid, enzovoort); je denkt iets over deze lichamelijke gevoelens (bijvoorbeeld: "o help, dit gaat verkeerd, ik ga flauwvallen", of "nu moet ik snel naar huis, anders verlies ik de controle en word ik gek") en je doet iets (u gaat snel naar huis of gaat even zitten). Sommige mensen zijn zo bang dat ze maar liever een aantal dingen vermijden. Dit is gedrag om te voorkomen dat er nog een aanval optreedt. Op korte termijn geeft dat opluchting; je bent dan immers weg uit de moeilijke situatie. Op lange termijn echter worden de klachten alleen maar erger, omdat de angst om die situaties weer op te zoeken steeds groter wordt. Het is de bedoeling dat wij samen de vicieuze cirkel gaan doorbreken. Hiertoe gaan wij aan de slag door op alle componenten van een paniekaanval in te grijpen. Ik leer je beter om te gaan met je angst. Paniekaanvallen voorkomen kan ik niet, maar wel is het zo, en onderzoek bevestigt dit, dat wanneer clienten niet meer bang zijn voor het optreden van paniekaanvallen deze vaak in frequentie afnemen en verdwijnen.

 

Behandeling

Onze therapiestijl kenmerkt zich door een persoonlijke, duidelijke en directe aanpak waarbij doelgericht wordt gewerkt vanuit een vriendelijke basishouding. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jouw wensen en grenzen als cliënt. Tijdens de therapie zullen wij de nieuwste technieken en inzichten vanuit de cognitief-gedragstherapeutische en oplossingsgerichte psychologie gebruiken.

Om een paniekstoornis aan te pakken gebruiken wij onder andere:

 • Psycho-educatie. Door precies uit te leggen wat een paniekaanval inhoudt en wat het met je doet, verlaag ik "de angst voor de angst"

 • Interoceptieve exposure. Blootstelling aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven

 • Contra-conditioneren. Er wordt lichamelijk en mentaal een ander pad aangelegd. Een pad wat niet leidt tot paniek, maar juist precies het tegenovergestelde gevoel oproept. Deze techniek kan je dan actief toepassen wanneer er een paniekaanval optreedt.

 • Indien noodzakelijk ook bepaalde ontspanningsoefeningen.

 

Waarom doorlopen met een paniekstoornis als je echt geholpen kan worden?

Klik hier voor alle angstbehandelingen in Utrecht

Klik hier voor alle angstbehandelingen in Amsterdam

klik hier voor alle angstbehandelingen in Bussum

klik hier voor alle angstbehandelingen in Den Haag

klik hier voor alle angstbehandelingen in Den Helder

klik hier voor alle angstbehandelingen in Doorwerth

klik hier voor alle angstbehandelingen in Haarlem

klik hier voor alle angstbehandelingen in Nijmegen

klik hier voor alle angstbehandelingen in Uithoorn

klik hier voor alle angstbehandelingen in Almere

klik hier voor alle angstbehandelingen op Texel

 

 

met welke angsten kan je bij Psycholoog Nederland terecht?

Een psycholoog voor piekeren in Amsterdam

Een psycholoog voor piekeren in Den haag

Een psycholoog voor piekeren in Utrecht

Een psycholoog voor piekeren in Bussum

Een psycholoog voor hypochrondrie in Amsterdam

Een psycholoog voor hypochrondrie in Den Haag

Een psycholoog voor hypochrondrie in Utrecht

Een psycholoog voor hypochrondrie in Bussum

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Amsterdam

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Den Haag

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Utrecht

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Bussum

Een psycholoog voor paniek in Amsterdam

Een psycholoog voor paniek in Den Haag

Een psycholoog voor paniek in Utrecht

Een psycholoog voor paniek in Bussum

Een psycholoog voor sociale fobie in Amsterdam

Een psycholoog voor sociale fobie in Den Haag

Een psycholoog voor sociale fobie in Utrecht

Een psycholoog voor sociale fobie in Bussum

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Amsterdam

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Den Haag

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Utrecht

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Bussum

 

 

Over ons

 

Werkwijze

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Dat houdt in dat de focus ligt op wat er al wel goed gaat en welke competenties u al in zich heeft die aangewend kunnen worden voor herstel. Tijdens de intake wordt deze oplossingsgerichte aanpak al duidelijk. Niet alleen de klachten, maar ook de krachten worden in kaart gebracht.

Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

We zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag.

 

psycholoog Bussum

Psycholoog Amsterdam

Psycholoog Utrecht

Psycholoog Den Haag

Andere nuttige links